top of page

Privacy beleid

Over ons privacybeleid

 

Forma Fit Life geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Vanaf 25 mei 2018 gelden de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij nemen je privacy zeer serieus. Hieronder lees je meer over hoe Forma Fit Life omgaat met persoonlijke informatie en cookies.


Website bezoek en digitale gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Je domeinnaam maar niet je e-mail adres

 • Je e-mail adres als je berichten plaatst op deze website

 • Je e-mail adres als je dit aan ons communiceert

 • De domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan

 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt

 • Alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksregistratie en/of siteregistratie)

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mail adres, telefoonnummer, factuuradres en bezorgadres nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Indien het bezorgadres afwijkt van het factuuradres, hebben wij tevens de naam en eventueel het telefoonnummer nodig van de ontvanger om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van een product of meerdere producten verwerken wij de volgende gegevens:

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller

 • Betalingsgegevens van de bestelling

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (buitenland verplicht) van de ontvanger

 • Inloggegevens (als je je wenst aan te melden bij formafitlife.com)

 • IP-adres

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens, welke wij verwerken, altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zij voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen wij graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

Bewaartermijn

Forma Fit Life heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens welke nodig zijn voor de belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie welke wij niet nodig hebben. Dit houdt in dat persoonlijke informatie alleen wordt bewaard zolang als dit nodig is.

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben, zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid

 • Onze webhost en financiële softwarepakket

 • De persoon welke de bestelling voor jou gereed zal maken

Forma Fit Life zal jouw gegevens niet aan derden buiten Nederland verstrekken, tenzij de bestelling naar iemand in het buitenland verstuurd wordt waarbij een bezorgadres naar het buitenland ingevuld is door de besteller.

Wij hebben met deze partijen de correcte juridische procedures doorlopen om te zorgen dat jouw gegevens altijd veilig verwerkt worden. Dit geldt ook voor bestellingen die plaatsvinden in het buitenland.

Cookies

Op deze site gebruiken wij cookies (een cookie is een klein bestand welke verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • Om je voorkeuren te registreren

 • Om vroegere activiteiten op de site te registreren

 • Om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerde om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie welke wij ontvangen op onze site.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Per e-mail: info@formafitlife.com

Via website: www.formafitlife.com

T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming

Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland

Communicatie

Neem contact met ons op indien je in de toekomst geen e-mails of telefonisch contact wenst te ontvangen van ons bedrijf. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken op het hierboven vermelde adres.

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden welke nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens wij deze gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

Toegang tot gegevens 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie welke wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Disclaimer

Forma Fit Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@formafitlife.com. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij werken graag mee om de privacy te garanderen.

bottom of page